Strafrecht met Perspectief (Changing Justice Gears)

HiiL voert op dit moment een meerjarig project uit met als titel ‘Strafrecht met Perspectief’. Het doel van het project is bij te dragen aan een strafrechtspleging in Nederland die meer betekenisvol en maatschappelijk relevant is. Daarvoor zijn dialogen georganiseerd met in totaal zo’n 30 personen die op de een of andere manier belanghebbende zijn bij een effectieve strafrechtspleging. Het project maakt onderdeel uit van het overkoepelende Porticus programma ‘Changing Justice Gears’.

De inzet van het strafrecht is belangrijk voor een veilige, vreedzame en rechtvaardige samenleving. Dit vraagt om effectieve interventies met een duurzaam resultaat zodat herhaling wordt voorkomen. Op dit moment slagen de organisaties werkzaam in de strafrechtketen daar – ondanks hun grote inzet en betrokkenheid – onvoldoende in.

Aan beleidsinitiatieven is geen gebrek. Maar vaak gaan deze uiteindelijk meer om het beter laten presteren van het huidige op productie gerichte systeem (meer zaken afdoen in kortere tijd) dan om de wezenlijke vraag wat het maatschappelijk resultaat van die inzet is.

Om een antwoord te krijgen op de vraag ‘Hoe zou het strafrecht meer maatschappelijk relevant en betekenisvol kunnen functioneren?’ heeft HiiL in samenwerking met Reos Partners in 2021 vier stakeholder dialogen georganiseerd. Tijdens deze dialogen is er door een groep van in totaal zo’n 30 stakeholders van binnen en buiten de strafrechtketen verkend hoe het anders zou kunnen. Allen namen deel op persoonlijke titel. Bij deze verkenning heeft het stakeholder team heeft zich geconcentreerd op veel voorkomende criminaliteit (vvc), zo’n 70% van alle criminaliteit.

Het stakeholder team heeft eerst verschillende toekomstscenario’s geformuleerd. Vanuit dit denkkader heeft het stakeholder team inzichten geformuleerd over waar het strafrecht nu staat en wat de gewenste ontwikkelingen voor de toekomst zijn. Daaraan zijn concrete veranderopgaven verbonden met als eindresultaat een innovatiestrategie voor de strafrechtspleging. Een verslag van de dialogen en de opbrengsten ervan is hierboven te downloaden.

Het stakeholder team komt in mei 2022 en in 2023 nogmaals bijeen. Deze beide bijeenkomsten zullen in het teken staan van verder brengen van de resultaten van de dialogen uit 2021.

Meer informatie: strafrechtmetperspectief.hiil.org