Het ergste hanteerbaar: Ruimte voor menselijk strafrecht

Authored by Maurits Barendrecht, Tim Verheij, published in 2018 by HiiL

Geweldsmisdrijven, noodlottige ongevallen en uit de hand gelopen conflicten; voorgoed veranderen ze het leven van slachtoffers en daders. De strafrechtspleging is dagelijks in het nieuws. Biedt onze samenleving het beste aan de mensen om wie het gaat? Hoe zou het strafrecht er uit zien als we alle mogelijkheden benutten?

De strafrechtspleging kan meer van de samenleving zijn. Dichter bij wat mensen nodig hebben. Menselijker en opener. Een grote uitdaging, die een ander soort gesprek en nieuwe samenwerkingsvormen vergt.

HiiL verzamelt innovaties, volgt internationaal trends in de rechtspleging en brengt data bij elkaar. Met als uitgangspunt “wat werkt” laat het rapport onder meer een schets zien van een innovatieve procedure voor verkeersongevallen met noodlottige afloop.