Strafrecht met Perspectief (Changing Justice Gears)

HiiL voert op dit moment een meerjarig project uit met als titel ‘Strafrecht met Perspectief’. Het doel van het project is bij te dragen aan een strafrechtspleging in Nederland die meer betekenisvol en maatschappelijk relevant is. Het project wordt gefinancierd door Porticus, een filantropische organisatie die zich inzet voor duurzame en rechtvaardige samenlevingen. Het project maakt onderdeel uit van het overkoepelende Porticus programma: ‘Changing Gears for Justice’.

Partner(s)

Reos Partners, Private Funder

Year

2021

Country

The Netherlands

Person in charge

Suzan Verberk

Voor alle organisaties in de strafrechtketen geldt dat de medewerkers ervan dagelijks met veel inzet en betrokkenheid werken. Toch levert die inzet niet altijd de uitkomsten op die ook deze organisaties zelf graag zouden willen zien. Productienormen, regels en protocollen hebben hun eigen (systeem)logica en leiden lang niet altijd tot de resultaten waar het écht om gaat.


Aan beleidsinitiatieven is geen gebrek. Maar vaak gaan zij uiteindelijk meer om het beter laten presteren van het huidige op productie gerichte systeem (meer zaken afdoen in kortere tijd) dan om de wezenlijke vraag wat het maatschappelijk resultaat van die inzet is. HiiL is ervan overtuigd dat het belangrijk is om juist deze vraag centraal te stellen én te verkennen hoe dit gewenste resultaat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden


De doelstelling van het project ‘Strafrecht met Perspectief’ is de volgende:
● Tezamen met de betrokkenen in de strafrechtsketen verkennen en definiëren wat een meer betekenisvol strafrecht kan inhouden.
● Meetbaar maken van de gewenste maatschappelijke effecten.
● Identificeren van de randvoorwaarden om een meer betekenisvolle inzet van het strafrecht mogelijk te maken.

Om de doelstelling van het project te realiseren en daadwerkelijk bij te dragen aan een meer betekenisvol strafrecht organiseert HiiL een reeks Strategische stakeholder dialogen.

Tijdens deze dialogen wordt met een stakeholder team van ± 25 personen een open en fundamenteel gesprek gevoerd over het functioneren van het strafrecht. Er zullen verschillende toekomstscenario’s worden geformuleerd en tevens zal er een aantal verandertrajecten worden ontwikkeld. Het eindresultaat is een concrete innovatiestrategie voor de strafrechtspleging.


De  stakeholder dialogen vinden plaats in de periode van eind mei tot eind oktober en worden begeleid door facilitators van Reos Partners.