Menselijk en rechtvaardig: Is de rechtsstaat er voor de burger?

Authored by Maurits Barendrecht, Krijn van Beek, Sam Muller.

Partner(s)

-

Year

2017

Country

Netherlands

Person in charge

Prof.Dr. Maurits Barendrecht

Ons rechtssysteem is kostbaar, levert niet wat mensen nodig hebben, en is soms ronduit schadelijk. Dat ligt niet aan de spelers, maar aan het spel en strakke, verouderde spelregels. De kennis en technologie om dat te verbeteren liggen klaar. Maar de juridische sector zit vast en is te veel van juristen. Rechtvaardigheid moet de ruimte krijgen, juist nu.