Menselijk en rechtvaardig: Is de rechtsstaat er voor de burger?

Authored by Maurits Barendrecht, Krijn van Beek, Sam Muller, published in 2017 by HiiL Menselijk en rechtvaardig: Is de rechtsstaat er voor de burger?

Ons rechtssysteem is kostbaar, levert niet wat mensen nodig hebben, en is soms ronduit schadelijk. Dat ligt niet aan de spelers, maar aan het spel en strakke, verouderde spelregels. De kennis en technologie om dat te verbeteren liggen klaar. Maar de juridische sector zit vast en is te veel vanjuristen. Rechtvaardigheid moet de ruimte krijgen, juist nu.

The English version of the report is currently under consideration.