A letter to Minister Dekker and to the Committee on Justice and Security of the Second Chamber of Parliament

Dutch parliament considers proposals to reform legal aid and to enhance the services of the judiciary. In a letter to Minister Dekker and to the Committee on Justice and Security of the Second Chamber of Parliament, HiiL focuses on ensuring access to fair and effective solutions for citizens. From this perspective, we comment on the overall strategy, the need for more data on justice outcomes for citizens, the current proposals and the climate for this transition. Our letter also contains suggestions for meeting immediate needs of citizens and the providers of legal services (in Dutch).


De Tweede Kamer bespreekt deze week voorstellen voor rechtsbijstand en de toekomstplannen van de rechterlijke macht. In een brief aan Minister Dekker en de Commissie voor Justitie en Veiligheid, focust HiiL op de routes naar eerlijke en werkbare oplossingen voor burgers. Vanuit dit perspectief, bespreken we de algemene strategie, de behoefte aan meer data over de uitkomsten die mensen nodig hebben, de huidige voorstellen en het klimaat voor de transitie in de rechtspleging die nu plaatsvindt. Onze brief bevat ook suggesties om tegemoet te komen aan de korte termijn behoeften van burgers en van juridische dienstverleners en in het bijzonder de sociale advocatuur.

Download the letter here.