Court of the future Open justice innovation Lab sessions

25 March - 8 April - 15 April 2014

UITNODIGING - RECHTBANKEN VAN DE TOEKOMST, MAAR DAN VANDAAG AL

Hoe bereiden we gerechtsgebouwen anno 2014 voor op de homo digitalis van 2034?

DEN HAAG - Rechtspraak in een hoge toren, in een kuil of in de cloud: de rechtbank van de toekomst heeft weinig weg van de rechtbank anno nu. Als het aan drie interdisciplinaire teams ligt tenminste, die vorig jaar de rechtbank van de 21e eeuw ontwierpen. Nu in het recht sprake is van veranderende procedures, implementatie van informatietechnologie en een nieuwe rol voor rechters, wordt het aanpassen van de fysieke omgeving steeds noodzakelijker. Maar hoe gaan beleidsmakers en juridische specialisten in de praktijk van vandaag de juiste stappen zetten richting prettige gerechtsgebouwen voor de toekomst? Het instituut HiiL Innovating Justice in Den Haag belegt drie sessies om daaraan te werken.

HiiL gaf middels een ontwerpmanifestatie een aanzet voor de gerechtsgebouwen van de toekomst. Drie interdisciplinaire ontwerpteams onderzochten samen met juridische experts welke innovaties rechtbanken wereldwijd te wachten staan, en hoe de gebouwen fysiek passend kunnen worden gemaakt bij die nieuwe manier van functioneren.

Verrassend was dat de ontwerpen ook de bestaande - vooral verbale - discussies over veranderende procedures ondersteunden. De concrete ontwerpen hielpen juridische professionals bij het nadenken over slimme toekomststrategie├źn.

De verdiepende sessies die nu worden georganiseerd, vinden plaats in het Justice Innovating Lab van HiiL en zijn bedoeld om de vernieuwingen ook concreet handen en voeten te geven in het werk van vandaag de dag.

De sessies vinden plaats op 25 maart, 8 april en 15 april van 16:30 tot 19:00 uur en zijn openbaar toegankelijk.

Locatie: HiiL Innovating Justice, Bezuidenhoutseweg 16A, 2594 AV Den Haag
Toegang: gratis, opgave kan via elle.eissens@hiil.org

De ontwerpen die de teams maakten, zijn ook online te vinden en opgenomen in het Trend Report Trialogue - releasing the value of courts. Er is ook een aparte brochure van gemaakt die gratis te bestellen is via bovengenoemd e-mailadres. Vergeet in dat geval niet een postadres te vermelden. De manifestatie vorig jaar werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.